Quản lý chất lượng

tốc độ deke1

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Thông số kỹ thuật chất lượng và đảm bảo chất lượng có tầm quan trọng hàng đầu đối với quy trình sản xuất Wantchin.Các sản phẩm phải được kiểm tra kiểm soát chất lượng trước khi bắt đầu sản xuất và cả trước khi bán cho khách hàng.Các thử nghiệm kiểm soát chất lượng cũng được thực hiện trong quá trình sản xuất để đảm bảo rằng các mặt hàng được sản xuất đáp ứng các yêu cầu chất lượng.

Nói chung, việc kiểm soát chất lượng được xử lý bởi nhóm kiểm soát chất lượng của Wantchin, những người thực hiện các thủ tục kiểm tra và thử nghiệm rộng rãi.Wantchin cũng yêu cầu bên thứ ba sắp xếp thực hiện các thử nghiệm cụ thể tại từng địa điểm sản xuất để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm và linh kiện đều đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và thông số kỹ thuật sản phẩm của từng thương hiệu.Nếu các mặt hàng được trả lại hoặc thu hồi, các sản phẩm liên quan sẽ được phân tích và điều tra, đồng thời Wantchin sẽ liên lạc với các nhà cung cấp bên thứ ba để đảm bảo rằng mọi vấn đề liên quan sẽ không xảy ra sau đó.