ván sàn

BĂNG TỔNG HỢP HOCKEYSHOT

Làm cho bất cứ lúc nào, thời gian băng với gạch băng tổng hợp.Băng tổng hợp của chúng tôi là hoàn hảo cho những người chơi có quyền truy cập hạn chế vào sân trượt băng.Với băng tổng hợp , bạn có thể lắp ráp bề mặt của mình trong vài phút — và đừng quên các miếng cạnh giúp tải quả bóng và quả bóng dễ dàng hơn.